Håndtering

Se hvordan du skal håndtere pærer efter end levetid eller som er blevet knust.

Vejledning i bortskaffelse af sparepære, hvis glas går itu

I tilfælde af pæren går i stykker: Ryd det ødelagte glas omhyggeligt op. Beskadigede pærer skal bortskaffes, men ikke med andet affald.
itu sparepærer samt lysstofrør, skal afleveres til en genbrugsstation, der beskæftiger sig med indsamling og genbrug af elektronisk affald

Anbefalinger for håndtering af sparepære ved endt levetid

Pærer med endt levetid, må ikke bortskaffes sammen med andet affald.
Sparepærer og lysstofrør skal afleveres til en genbrugsstation, der beskæftiger sig med indsamling og genbrug af elektronisk affald.

website af atriumWeb ApS - Online markedsføring

Nybye
Cookie- og privatlivspolitik